Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.198

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Ystyried gwahardd cosbi plant yn gorfforol. Sicrhau ei fod yn cael ei wahardd ym mhob sefydliad addysgol ac arall, ac yn y system ofal.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Consider prohibiting corporal punishment against children and ensure that it is explicitly prohibited in all schools and educational institutions, and all other institutions and forms of alternative care (Croatia).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/03/2022