Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.199

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Paragraff 134.199

Gwahardd unrhyw gosbau corfforol ar gyfer plant, yn unol â’r CRC.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Take further actions in protecting the rights of the child by prohibiting all corporal punishment of children as required by the Convention on the Rights of the Child (Estonia).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/03/2022