Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.200

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Datblygu a rhoi ar waith strategaethau cydgysylltiedig i drechu camfanteisio ar a cham-drin plant.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Develop and implement comprehensive multisectoral strategies on child exploitation and abuse (Timor-Leste).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/03/2022