Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.201

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Ymchwilio’n llawn i bob achos i drais rhywiol yn erbyn plant gan swyddogion lefel uchel, ac erlyn y cyflawnwyr.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Complete the investigation on numerous cases of sexual violence against children perpetrated by the high-level officials and bring the perpetrators to justice (Russian Federation).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/03/2022