Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.202

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Gwneud mwy i leihau trais a chamfanteisio’n rhywiol yn erbyn plant.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Take more measures to fight against sexual exploitation of children and violence against them (Algeria).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/03/2022