Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.210

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Diogelu hawl pobl frodorol i ddulliau hunanbenderfyniad yn eu tiriogaethau cartref, yn unol â Siarter y Cenhedloedd Unedig.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Enable indigenous peoples in the territories they occupy to exercise their right to self-determination, in conformity with the Charter of the United Nations (Syrian Arab Republic).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/03/2022