Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.215

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Diweddaru cyfreithiau mewnfudo i gyfyngu ar faint o amser y gellir carcharu mudwyr a cheiswyr lloches. Ystyried adolygu newidiadau i teithebau ar gyfer priod tramor yn seiliedig ar incwm.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Take steps to revise the legislation on immigration by introducing time limits for the detention of migrants and asylum seekers, as well as considering revising the changes introduced to visas for foreign spouses based on income criteria (Brazil).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/03/2022