Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.55

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Cynnwys cymdeithas sifil mewn prosesau gwneud penderfyniadau yn arbennig parthed rhoi’r argymhellion presennol ar waith. Gwrando ar grwpiau hawliau dynol Prydeinig a chefnogi eu rôl, yn arbennig o ystyried diddordeb y Llywodraeth yn sefyllfa sefydliadau tramor.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Take into consideration the opinion of civil society and its role in supporting the decision-making process, particularly with regard to the implementation of recommendations presented to them during the universal periodic review session, additionally, listen to the British human rights organizations and support their role, in particular, in the light of the interest of the Government in the situation of organizations in other States (Egypt).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022