Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 11

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

(a) Ariannu sefydliadau pobl anabl a’u cynnwys yn y gwaith o gynllunio a gweithredu pob cyfraith yn effeithio ar bobl anabl (yn cynnwys menywod, plant a phobl rhyngrywiol).

(b) Sicrhau y gall sefydliadau pobl anabl gymryd rhan yn llawn mewn dylunio a gweithredu polisïau i wneud hawliau pobl anabl yn realiti ar draws y Deyrnas Unedig. I gyflawni hyn, cyflwyno, ariannu a monitro cynlluniau gweithredu mesuradwy.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee recommends that the State party:

(a) Allocate financial resources to support organizations representing persons with disabilities, including women and children with disabilities, and develop mechanisms to ensure the inclusive, strategic and active involvement of organizations of persons with disabilities, including women, children and intersex persons, in the planning and implementation of all legislation and measures that affect the lives of persons with disabilities.

(b) Establish mechanisms to secure the full participation of organizations of persons with disabilities in the design and implementation of strategic policies aimed at implementing the Convention across the State party, through objective, measurable, financed and monitored strategic action plans.

Dyddiad archwiliad y CU

03/10/2017

Rhif erthygl y CU

1 (purpose of the Convention), 2 (definitions), 3 (general principles), 4 (general obligations)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 18/09/2019