Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 67

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Mewn cydweithrediad gyda sefydliadau pobl anabl:

(a) Diweddaru Fframwaith Anabledd yr Adran Datblygiad Rhyngwladol yn brydlon a mabwysiadu targedau mesuradwy i hyrwyddo hawliau pobl anabl dramor.

(b) Monitro a chynnwys pobl anabl yn ei gydweithrediad datblygu rhyngwladol.

(c) Ymgynghori gyda sefydliadau pobl anabl ar bolisïau a rhaglenni i weithredu’r Nodau Datblygu Cynaliadwy yn y Deyrnas Unedig a thramor.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee recommends that the State party, in close collaboration with organizations of persons with disabilities in the countries where it works:

(a) Expedite the process to update the Disability Framework of the UK Department for International Development, including by adopting measurable targets and specific commitments to advance the rights of persons with disabilities in the countries where it works.

(b) Put in place the necessary measures to ensure that all relevant departments of the State party that allocate overseas development assistance funds systemically monitor and include persons with disabilities in their international development and cooperation.

(c) Carry out a consultation process involving organizations of persons with disabilities on all policies and programmes aimed at implementing the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals, nationally and internationally.

Dyddiad archwiliad y CU

03/10/2017

Rhif erthygl y CU

32 (international cooperation)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/03/2022