Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 43

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

(a) Ymchwilio’n brydlon i achosion o drais parafilwrol, yn cynnwys yn erbyn plant, yng Ngogledd Iwerddon. Sicrhau bod cyflawnwyr yn cael eu herlyn ac, os y’i collfarnir, eu cosbi gyda sancsiynau priodol. Darparu amddiffyniad ac unioniad i ddioddefwyr.

(b) Cynyddu ymdrechion i atal grwpiau parafilwrol yng Ngogledd Iwerddon rhag recriwtio plant.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The State party should:

(a) Strengthen its efforts to promptly and effectively investigate cases of paramilitary violence in Northern Ireland, including against children, ensure that perpetrators are prosecuted and, if convicted, punished with appropriate sanctions, and ensure that victims have access to effective protection and obtain redress.

(b) Intensify its efforts to prevent the recruitment of children by paramilitary groups in Northern Ireland.

Dyddiad archwiliad y CU

08/05/2019

Rhif erthygl y CU

16 (cruel, inhuman or degrading treatment or punishment)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019