Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 55

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

(a) Sicrhau bod gweithwyr achos yn ystyried datganiadau gan weithwyr iechyd am ddioddefwyr artaith a phobl eraill sydd mewn perygl o ddioddef niwed yn y ddalfa. Sicrhau bod y mewnfudwyr hynny sydd wedi eu nodi fel rhai dan risg o niwed yn y ddalfa yn derbyn y gofal ac amddiffyn angenrheidiol.

(b) Peidio cadw ymfudwyr afreolaidd a cheiswyr lloches am gyfnodau maith; defnyddio dalfa fel mesur pan fetho popeth arall am gyfnod mor fyr â phosibl; a pharhau i ddefnyddio dewisiadau amgen i gadw.

(c) Ystyried sefydlu terfyn amser mewn cyfraith ar gyfer cadw mewnfudwyr yn y ddalfa.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The State party should:

(a) Ensure that health professional expert statements about torture victims and other persons at particular risk of suffering harm as a consequence of detention, are given due consideration by non-health professional caseworkers, and ensure that individuals identified as at risk of future harm in detention receive necessary care and protection.

(b) Refrain from detaining irregular migrants and asylum seekers forprolonged periods, use detention as a measure of last resort only for as short a period as possible, and continue the application of non-custodial measures.

(c) Consider setting in law a reasonable time limit on the duration of administrative immigration detention.

Dyddiad archwiliad y CU

08/05/2019

Rhif erthygl y CU

2 (prevention of torture), 11 (review of detention procedures)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019