Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 59

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

(a) Wella ymdrechion i ymchwilio i honiadau o fasnachu mewn pobl, erlyn cyflawnwyr a sicrhau bod dioddefwyr yn cael iawndal. Ystyried creu unioniad sifil ar gyfer dioddefwyr masnachu mewn pobl.

(b) Darparu amddiffyniad a chefnogaeth ddigonol ar gyfer pob dioddefwr masnachu. Sicrhau bod y gronfa amddiffyn masnachu mewn plant yn arwain at fwy o ofal a chefnogaeth arbenigol ar gyfer dioddefwyr masnachu mewn plant.

(c) Cyflwyno hyfforddiant statudol ar gyfer swyddogion gorfodi’r gyfraith, staff carchardai ac ymatebwyr cyntaf eraill ar sut i nodi dioddefwyr masnachu mewn pobl a chaethwasiaeth fodern. Parhau i ddatblygu rhaglenni hyfforddi arbenigol ar gyfer gweithwyr cymorth a gofalwyr maeth.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The State party should:

(a) Enhance its efforts to investigate claims of human trafficking and prosecute perpetrators and ensure that victims of trafficking obtain compensation, including by considering creating a civil remedy for victims of trafficking.

(b) Ensure access to sufficient protection and support for all victims of trafficking, and particularly ensure that the State party’s establishment of a child trafficking protection fund results in improving the availability of specialist care and support for child victims of trafficking.

(c) Improve the training of law enforcement officers, prison personnel and other first responders to include statutory training into the identification of potential victims of human trafficking and modern slavery, and continue developing specialized training programmes for support workers and those providing foster care.

Dyddiad archwiliad y CU

08/05/2019

Rhif erthygl y CU

2 (prevention of torture), 16 (cruel, inhuman or degrading treatment or punishment)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019