Casgliadau i gloi CEDAW 2019, paragraff 28

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Ymgysylltu gyda’r cyfryngau i ddiddymu delweddau sy’n stereoteipio neu wrthrychu menywod, cymryd camau i ddileu ystrydebau negyddol a hyrwyddo cynrychiolaeth bositif ac amrywiol o rywedd, yn cynnwys mewn ysgolion ac ymgyrchoedd cyhoeddus.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee recommends that the State party continue to engage with the media to eliminate stereotypical imaging and the objectification of women in the media, and take further measures to eliminate negative gender stereotypes and to promote positive and diverse gender portrayals, including in schools and through public campaigns.

Dyddiad archwiliad y CU

26/02/2019

Rhif erthygl y CU

5 (stereotyping and cultural practices), 10 (education)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019