Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 14

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Sicrhau bod llywodraethau ar draws y Deyrnas Unedig a’r holl diriogaethau tramor yn casglu a chyhoeddi data rheolaidd wedi ei ddadelfennu yn ôl ethnigrwydd parthed pob maes o fywyd. Dylid cynnwys y data yn Adroddiad Gwladwriaeth nesaf y Deyrnas Unedig i’r pwyllgor CERD.

(a) Adolygu effaith polisïau a rhaglenni presennol wedi eu hanelu at hyrwyddo integreiddiad, gan sicrhau nad ydynt yn gwahaniaethu.

(b) Ystyried mabwysiad ac ariannu cynllun gweithredu manwl gyda thargedau mesuradwy a mecanweithiau monitro i ddelio ag anghydraddoldeb yn effeithio ar grwpiau ethnig penodol. Dylai’r cynllun gweithredu gynnwys mesurau dros dro i sicrhau y gall pobl o grwpiau lleiafrifoedd ethnig penodol fwynhau eu hawliau’n llawn, yn unol â chyngor y Cenhedloedd Unedig ar fesurau arbennig dros dro parthed CERD.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Given the importance of collecting accurate and updated disaggregated data to develop effective policies to combat racial discrimination and to monitor the impact of measures taken, the Committee recommends that the State party ensure that the governments of Northern Ireland, Scotland, Wales, the British overseas territories and the Crown dependencies systematically collect and publish disaggregated data on the enjoyment of rights by members of ethnic minorities in all fields of life, and that it include such information in its next periodic report. The Committee also recommends that the State party:

(a) Carefully review the impact of existing policies and programmes aimed at promoting integration so as to ensure that they do not constitute indirect discrimination.

(b) Consider adopting a detailed action plan that has concrete targets, monitoring mechanisms and sufficient resources, and that includes temporary special measures, to secure the adequate advancement of certain ethnic groups to ensure that persons belonging to such groups are able to enjoy their rights on an equal footing, taking into account the Committee’s general recommendation No. 32 (2009) on the meaning and scope of special measures in the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.

Dyddiad archwiliad y CU

02/10/2016

Rhif erthygl y CU

2 (general obligations)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019