Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 20

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth: Gweithredu i derfynu cosbau corfforol ym mhob lleoliad, yn cynnwys yn y cartref, ar draws y Deyrnas Unedig ac ym mhob tiriogaeth tramor. Dileu awdurdodaeth dan y gyfraith bresennol sy’n caniatáu cosb gorfforol. Codi ymwybyddiaeth o effeithiau niweidiol cosbau corfforol. Annog dulliau di-drais o ddisgyblu.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The State party should take practical steps, including through legislative measures where appropriate, to put an end to corporal punishment in all settings, including the home, throughout United Kingdom and all Crown dependencies and overseas territories, and should repeal all existing legal defences across the State party’s jurisdiction. It should encourage non-violent forms of discipline as alternatives to corporal punishment, and should conduct public information campaigns to raise awareness about its harmful effects.

Dyddiad archwiliad y CU

16/08/2015

Rhif erthygl y CU

7 (freedom from torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment), 24 (rights of the child)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019