Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.103

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth: Gwneud mwy i daclo’r cynnydd llym mewn troseddau yn ymwneud â chasineb, yn arbennig rhai’n ymwneud â phobl ifanc.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Take appropriate measures against the sharp increase in all hate-related violent crimes especially involving young people (Maldives).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022