Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.105

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Casglu data er mwyn deall maint a difrifoldeb troseddau casineb yn well, ac i asesu effaith y Cynllun Gweithredu Troseddau Casineb.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Continue to strengthen data collection to better understand the scale and severity of hate crimes, in order to assess the impact of the Hate Crime Action Plan (Netherlands).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022