Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.107

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Gwneud mwy i derfynu ysgogiad i gasineb gan rai papurau newydd Prydeinig, yn unol â rhwymedigaethau awdurdodau dan gyfraith cenedlaethol a rhyngwladol. ”


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Take steps to curb incitement of hatred by some British tabloid newspapers, in line with the country’s obligations under national and international law (Republic of Korea).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022