Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.120

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Cymryd camau pellach i derfynu rhagfarnau a chosbi troseddau wedi eu hysgogi gan senoffobia.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Continue strengthening measures to combat prejudices and punish crimes motivated by xenophobia (Chile).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022