Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.134

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Hyfforddi swyddogion cyhoeddus (yn arbennig yr heddlu a’r fyddin) ar hawliau dynol, yn cynnwys defnyddio grym gormodol.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Train public officials in human rights, in particular the police and the military, including on the excessive use of force (Ecuador).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022