Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.135

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Cyflymu’r ymchwiliad i gyhuddiadau o ymwneud personél milwrol Prydeinig mewn camdriniaeth o sifiliaid a charcharorion dramor, a chymryd camau priodol.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Expedite investigation and take action on allegations of complicity of British military personnel in the ill-treatment of civilians and detainees overseas (Kenya).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/03/2022