Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.150

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Sicrhau nad yw cyfreithiau gwyliadwriaeth yn tramgwyddo ar yr hawl i breifatrwydd, agosatrwydd a rhyddid mynegiant.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Ensure that the regulation on surveillance does not violate the right to privacy, intimacy and freedom of expression of its citizens (Paraguay).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/03/2022