Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.153

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Ystyried alinio ei gyfraith atebolrwydd troseddol corfforaethol gyda chyfraith hawliau dynol rhyngwladol. Sicrhau bod cwmnïau yn y Deyrnas Unedig sy’n gweithredu dramor yn cael eu dal yn atebol am eu gweithredoedd, a bod unioniad ar gael i unrhyw un y byddant yn tramgwyddo ar eu hawliau dynol.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Consider aligning its corporate criminal liability regime with international human rights law in order to ensure accountability and effective remedy for victims of serious human rights abuses involving the operations of United Kingdom companies abroad (Namibia).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/03/2022