Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.181

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Mabwysiadu cyfreithiau, yn arbennig yng Gogledd Iwerddon, i daclo trais domestig. Sicrhau yr ymchwilir i bob achos o drais domestig yn llawn ac yr erlynir cyflawnwyr.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Adopt national legislation, especially in Northern Ireland, on domestic violence protection, that ensures all cases of domestic violence are thoroughly investigated and that perpetrators are prosecuted (Maldives).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/03/2022