Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.80

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Gweithredu ar fyrder i fonitro unrhyw effeithiau negyddol ar hawliau dynol o gwmnïau Prydeinig yn gweithredu dramor, yn arbennig mewn ardaloedd gwrthdaro.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Intensify its efforts to provide oversight over British companies operating abroad with regard to any negative impact of their activities on the enjoyment of human rights, particularly in conflict areas, which includes situations of foreign occupation, where there are heightened risks of human rights abuses (State of Palestine).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022