Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.82

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth: Gwneud mwy i derfynu hiliaeth, senoffobia ac islamoffobia. Terfynu gwahaniaethu yn erbyn ymfudwyr. Osgoi carcharu ceiswyr lloches a phobl heb wladwriaeth yn anghyfreithiol am gyfnodau maith.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Exert all its efforts, in law and practice, to combat racism, xenophobia and Islamophobia, and to eliminate all forms of discrimination against migrants, and to avoid subjecting asylum seekers and stateless persons to prolonged and/or repeat unlawful detention (Islamic Republic of Iran).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022