Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.93

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Datblygu cynllun gweithredu i roi gwaith y Ddegawd Pobl o Dras Affricanaidd ar waith, yn cynnwys taclo proffilio hiliol ar gyfer pobl o Dras Affricanaidd.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Develop a plan of action to implement the activities of the Decade of People of African Descent, which would, inter alia, address concerns of racial profiling of people of African Descent (Sierra Leone).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022