Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 23

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Cymryd camau pellach i godi ymwybyddiaeth i daclo ystrydebau a rhagfarnau negyddol yn erbyn pobl anabl (yn arbennig y rhai gydag anableddau dysgu neu gyflyrau iechyd meddwl, dementia neu Alzheimer) mewn partneriaeth gyda sefydliadau pobl anabl. Dylai ymgyrchoedd o’r fath fod yn seiliedig ar fodel hawliau dynol anabledd, a’i hyrwyddo trwy’r cyfryngau prif ffrwd.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee recommends that the State party, in close collaboration with organizations of persons with disabilities, strengthen its awareness-raising campaigns aimed at eliminating negative stereotypes and prejudice towards persons with disabilities, particularly persons with intellectual and/or psychosocial disabilities and persons with neurological and cognitive conditions such as dementia and Alzheimer’s. To that end, the State party should include mass media strategies and campaigns, with different target audience groups, based on the human rights model of disability.

Dyddiad archwiliad y CU

03/10/2017

Rhif erthygl y CU

8 (awareness-raising)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 18/09/2019