Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 12

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Cynyddu ymdrechion tuag at gynrychiolaeth gyfartal i fenywod yn y gwasanaeth sifil a’r farnwriaeth. Gweithredu argymhellion y Panel Cynghori ar Amrywiaeth Barnwrol ar gyfer Cymru a Lloegr. Sicrhau bod yr holl strategaethau a pholisïau a gydraddoldeb rhyw (yn cynnwys y Strategaeth Cydraddoldeb Rhyw ar gyfer Gogledd Iwerddon) yn diddymu rhwystrau sy’n atal menywod rhag cyrchu swyddi uchel yn y gwasanaeth sifil a’r farwniaeth.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The State party should increase its efforts to achieve equitable representation of women in the civil service and in the judiciary within specific time frames, including through the consideration of temporary special measures, to give effect to the provisions of the Covenant. It should, inter alia, consider the speedy implementation of all recommendations made by the Advisory Panel on Judicial Diversity, in respect of England and Wales, and ensure that all existing and future gender equality strategies and policies, including the Gender Equality Strategy for Northern Ireland, identify and address effectively the barriers hindering women’s access to high positions in the civil service and in the judiciary.

Dyddiad archwiliad y CU

16/08/2015

Rhif erthygl y CU

2 (implementation at the national level), 3 (equal rights of men and women), 26 (equality and non-discrimination)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019