Casgliadau i gloi CERD 2016, paragraff 31

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Cymryd camau i sicrhau bod gan bobl sy’n perthyn i leiafrifoedd ethnig fynediad llawn at ofal iechyd o safon. Cymryd camau i ddelio â’r nifer anghymesur o bobl o darddiad Du Caribïaidd sy’n cael eu trin mewn sefydliadau seiciatrig, yn ogystal â’r defnydd anghymesur o ataliad, ynysu a meddyginiaeth yn y lleoliadau hyn.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The State party should take effective measures to ensure the accessibility and availability of quality health-care services to persons belonging to ethnic minorities, throughout its jurisdiction. The Committee stresses the particular importance of adopting measures to address effectively the overrepresentation of persons of Afro-Caribbean descent being treated in psychiatric institutions and the disproportionate use of restraint, seclusion and medication.

Dyddiad archwiliad y CU

02/10/2016

Rhif erthygl y CU

2 (general obligations), 5 (prohibition of racial discrimination; equal enjoyment of rights)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019