Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 38

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r Llywodraeth: (a) Gwahardd gwiriadau stopio a chwilio anstatudol yn erbyn plant. (b) Sicrhau bod gwiriadau stopio a chwilio statudol yn gymesur (ystyried oed ac aeddfedrwydd y plentyn) ac nad ydynt yn wahaniaethol. (c) Casglu data i fonitro defnydd o wiriadau o’r fath, wedi dadansoddi yn ôl oed, rhyw, anabledd, lleoliad daearyddol, tarddiad ethnig a chefndir economaidd-gymdeithasol.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee recommends that the State party: (a) Prohibit the use of non-statutory stop-and-search checks against children; (b) Ensure that the statutory use of the stop-and-search checks is proportionate, taking into consideration the age and maturity of the child, and non-discriminatory; (c) Regularly collect, analyse and publish data relating to the use of stop-and-search checks on children, disaggregated by age, sex, disability, geographic location, ethnic origin and socioeconomic background.

Dyddiad archwiliad y CU

23/05/2016

Rhif erthygl y CU

16 (right to privacy)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022