Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 57

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r Llywodraeth:

Mabwysiadu ymagwedd seiliedig ar hawliau dynol i anabledd. Sefydlu strategaeth i gynnwys plant anabl, yn unol â chyngor y Cenhedloedd Unedig ar hawliau plant anabl.

(a) Parchu hawl plant anabl i fynegi eu barn. Ystyried y barnau hyn wrth wneud penderfyniadau sy’n effeithio ar eu bywydau, fel addysg a chefnogaeth bersonol.

(b) Gwneud addysg yn gynhwysol. Blaenoriaethu addysg gynhwysol a gwneud ysgolion prif ffrwd yn gwbl hygyrch yn hytrach na gosod plant mewn ysgolion arbennig.

(c) Darparu ystod llawn o wasanaethau i helpu plant anabl yn eu trosiant i fywyd fel oedolion. Sicrhau y gall plant anabl wneud penderfyniadau cwbl wybodus am y trosiant hwn ac y rhoddir cyngor a gwybodaeth ddigonol iddynt.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

With reference to its general comment No. 9 (2006) on the rights of children with disabilities, the Committee recommends that the State party adopt a human rights-based approach to disability, set up a comprehensive strategy for the inclusion of children with disabilities and:

(a) Ensure full respect of the rights of children with disabilities to express their views and to have their views given due weight in all decision-making that affects them, including on access to and choice of personal support and education;

(b) Set up comprehensive measures to further develop inclusive education, ensure that inclusive education is given priority over the placement of children in specialized institutions and classes and make mainstream schools fully accessible to children with disabilities;

(c) Provide children with disabilities with a comprehensive and integrated package of services for transition to adulthood, from a sufficiently early stage, by coordinating legislation, policy and programmes across relevant sectors, and ensure fully informed decisions by children with disabilities on their personal choice in the transition, by involving them in the design of services and by providing advice and information on available options.

Dyddiad archwiliad y CU

23/05/2016

Rhif erthygl y CU

12 (respect for the views of the child), 23 (children with disability)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022