Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 59

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r Llywodraeth:

Datblygu strategaethau ar wella iechyd plant, yn unol â chyngor y Cenhedloedd Unedig ar hawl plant i iechyd.

(a) Ariannu a monitro’r strategaethau hyn yn briodol.

(b) Sicrhau mynediad teg at wasanaethau iechyd a deilliannau iechyd cyfartal.

(c) Delio ag achosion cymdeithasol sylfaenol diffyg iechyd.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

With reference to its general comment No. 15 (2013) on the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health, the Committee recommends that the State party, the governments of the devolved administrations, overseas territories and Crown dependencies develop comprehensive and multisectoral strategies on child health:

(a) With the allocation to the maximum extent of available resources and a robust monitoring mechanism;

(b) With a strong focus on eliminating inequalities in health outcome and in access to health services;

(c) Addressing underlying social determinants of health.

Dyddiad archwiliad y CU

23/05/2016

Rhif erthygl y CU

24 (health and health services)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022