Casgliadau i gloi ICESCR 2016, paragraff 56

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth: Sicrhau y gall mudwyr dros dro neu heb ddogfennau, ceiswyr lloches, ffoaduriaid a Roma, Sipsiwn a Theithwyr gyrchu’r holl ofal iechyd angenrheidiol. Sicrhau bod cyfleusterau, nwyddau a gwasanaethau iechyd ar gael i bawb, heb wahaniaethu yn unol â chyngor y Cenhedloedd Unedig ar yr hawl i iechyd.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee recommends that the State party take steps to ensure that temporary migrants and undocumented migrants, asylum seekers, refused asylum seekers, refugees and Roma, Gypsies and Travellers have access to all necessary health-care services and reminds the State party that health facilities, goods and services should be accessible to everyone without discrimination, in line with article 12 of the Covenant. The Committee draws the State party’s attention to its general comment No. 14 (2000) on the right to the highest attainable standard of health.

Dyddiad archwiliad y CU

16/06/2016

Rhif erthygl y CU

12 (physical and mental health)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019