Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.132

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

I ddiogelu’r hawl i fywyd, asesu gwerthu arfau i wledydd ble maent yn debygol o gael eu defnyddio i gam-drin hawliau dynol yn ofalus.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

In the context of the defence of the right to life, carefully assess the transfer of arms to those countries where they are likely to be used for human rights abuses and violations (Peru).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/03/2022