Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.133

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Ystyried cynnwys yn Adrodd Gwladwriaeth nesaf y Deyrnas Unedig pa gamau a gymerwyd i nodi risgiau o hil-laddiad, troseddau rhyfel a throseddau yn erbyn dynoliaeth, gan ystyried Fframwaith y Cenhedloedd Unedig o Ddadansoddiad ar gyfer Troseddau Erchyllter.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Consider including in its next universal periodic review report information on measures it has taken to analyse potential risk factors of atrocity crimes including through utilizing the United Nations Framework of Analysis for Atrocity Crimes (Rwanda).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/03/2022