Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.145

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Monitro gweithrediad Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015, yn cynnwys ei effaith ar drechu masnachu mewn menywod a merched.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Monitor the implementation of the 2015 modern slavery legislation, including its effectiveness in combating trafficking in women and girls (Australia).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/03/2022