Casgliadau i gloi UPR 2017, paragraff 134.186

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Taclo trais yn erbyn menywod. Cymryd camau pellach i drechu camfanteisio’n rhywiol a throseddau rhywiol yn erbyn plant.”


Argymhelliad gwreiddiol y CU

Effectively fight violence against women and take substantive measures to combat sexual exploitation and sexual crimes against children (China).

Dyddiad archwiliad y CU

04/05/2017

Diweddarwyd ddiwethaf ar 18/05/2022