Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 15

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Gasglu a chyhoeddi data wedi’i ddadgyfuno ar bob cwyn ac adroddiad o artaith neu gamdriniaeth a dderbyniwyd gan awdurdodau’r llywodraeth. Dylai’r data a gyhoeddwyd ddatgan p’un a oedd adroddiadau o’r fath yn arwain at ymchwiliadau, erlyniadau ac/neu gamau disgyblu, ac os oedd dioddefwyr wedi cael unioniad.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee urges the State party routinely to compile and publish comprehensive disaggregated statistical information relevant to all complaints and reports received of torture or ill-treatment, whether such complaints led to investigations, by which authority, whether the investigations resulted in the imposition of disciplinary measures and/or prosecutions, and whether the victims obtained redress, in a manner that will enable the State party to provide such information to the Committee and other relevant monitors in the future.

Dyddiad archwiliad y CU

08/05/2019

Rhif erthygl y CU

2 2 (prevention of torture), 12 (prompt and impartial investigation), 13 (right to complain), 16 (cruel, inhuman or degrading treatment or punishment)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019