Casgliadau i gloi CAT 2019, paragraff 45

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

(a) Gymryd camau ar frys i ddarparu unioniad, yn cynnwys iawndal ac adferiad, i ddioddefwyr a nodwyd gan yr Ymchwiliad Cam-drin Sefydliadol Hanesyddol i gam-drin plant mewn cartrefi plant a sefydliadau eraill yng Ngogledd Iwerddon yn y 1990au.

(b) Cyflymu’r broses o sefydlu ymchwiliad diduedd i’r Golchdai Magdalene a Chartrefi Mam a’i Baban yng Ngogledd Iwerddon. Dylai’r ymchwiliad hwn nodi dioddefwyr camdriniaeth a’u darparu ag unioniad.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The State party should:

(a) As a matter of urgency, adopt measures to provide victims of ill-treatment in Northern Ireland identified by the Historical Institution Abuse Inquiry with redress, including compensation and the means for as full a rehabilitation as possible.

(b) Expedite the process of carrying out an impartial and effective investigation into the practices of the Magdalene Laundries and Mother and Baby Homes in Northern Ireland that is capable of resulting in the prompt identification of victims of ill-treatment inflicted at those institutions and the provision of redress to them.

Dyddiad archwiliad y CU

08/05/2019

Rhif erthygl y CU

2 (prevention of torture), 14 (redress, compensation and rehabilitation), 16 (cruel, inhuman or degrading treatment or punishment)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/09/2019