Casgliadau i gloi ICCPR 2015, paragraff 9

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

(a) Sicrhau bod Pwyllgor Cudd-wybodaeth a Diogelwch y Senedd yn cydbwyso buddiannau diogelwch yn briodol yn erbyn atebolrwydd am dramgwyddau hawliau dynol. Ystyried ymchwiliadau barnwrol o’r holl achosion carcharorion perthnasol.

(b) Cyflymu gwaith ymchwilio i achosion y Tîm Cyhuddiadau Hanesyddol Irac a sicrhau ymchwiliadau prydlon, annibynnol ac effeithiol.

(c) Ymchwilio’n drylwyr, yn annibynnol ac yn ddiduedd i’r cyhuddiadau ynghylch Camp Nama.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The State party should:

(a) Ensure that the proceedings before the Intelligence and Security Committee of Parliament meet the requirements of the Covenant, including an adequate balance between security interests and the need for accountability for human rights violations, and consider initiating a full judicial investigation in all relevant detainee cases.

(b) Address the excessive delays in the investigation of cases dealt with by the Iraq Historical Allegations Team and consider establishing more robust accountability measures to ensure prompt, independent, impartial and effective investigations.

(c) Ensure that the allegations in connection with Camp Nama are thoroughly, independently and impartially investigated.

Dyddiad archwiliad y CU

16/08/2015

Rhif erthygl y CU

2 (implementation at the national level), 6 (right to life), 7 (freedom from torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 11/03/2022