Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 36

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r Llywodraeth:

Diddymu unrhyw ofyniad cyfreithiol i fynychu cyd addoli mewn ysgolion wedi’i hariannu gan y wladwriaeth. Gwarantu hawl plant i benderfynu’n rhydd os ydynt am fynychu addoli crefyddol yn yr ysgol.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee recommends that the State party repeal legal provisions for compulsory attendance at collective worship in publicly funded schools and ensure that children can independently exercise the right to withdraw from religious worship at school.

Dyddiad archwiliad y CU

23/05/2016

Rhif erthygl y CU

14 freedom of thought, belief and religion)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022