Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 37

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r Llywodraeth: Gwarantu hawl plant i ryddid symudiad a chynulliad heddychlon. (a) Gwahardd defnydd o ddyfeisiau acwstig (‘dyfeisiau mosgito’) mewn llefydd cyhoeddus i wasgaru torf. (b) Casglu data ar fesurau a ddefnyddir yn erbyn plant i wasgaru torfeydd a delio ag ymddygiadau anghymdeithasol. Monitro meini prawf eu defnydd.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

In order to fully guarantee children’s right to freedom of movement and peaceful assembly, the Committee recommends that the State party: (a) Prohibit the use in public spaces of acoustic devices used to disperse gatherings of young people (so-called “mosquito devices”); (b) Collect data on measures used against children, including children aged 10-11 years, to deal with antisocial behaviours and for the dispersal of crowds, and monitor the criteria and proportionality of their use.

Dyddiad archwiliad y CU

23/05/2016

Rhif erthygl y CU

15 (freedom of association)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022