Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 19

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth: Cynnwys hawliau menywod a merched anabl mewn polisïau cydraddoldeb anabledd a rhyw. Ymgynghori’n llawn ar hyn gyda sefydliadau menywod a merched. Cymryd camau i atal gwahaniaethu lluosog a chroestoriadol ym mhob maes o fywyd, a chasglu data dadelfenedig ar unrhyw wahaniaethu o’r fath. Ystyried cyngor y Cenhedloedd Unedig ar fenywod a merched anabl.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee recommends that the State party, in close consultation with organizations of women and girls with disabilities, mainstream the rights of women and girls with disabilities into disability and gender equality policies. It also recommends that the State party, in line with the Committee’s general comment No. 3 (2016) on women and girls with disabilities and targets 5.1, 5.2 and 5.5 of the Sustainable Development Goals, adopt inclusive and targeted measures, including the collection of disaggregated data, to prevent multiple and intersectional discrimination against women and girls with disabilities, particularly those with intellectual and/or psychosocial disabilities, in education, employment, health and access to justice and in terms of poverty and violence.

Dyddiad archwiliad y CU

03/10/2017

Rhif erthygl y CU

6 (disabled women)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 18/09/2019