Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 39

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai Llywodraeth:

gweithio gyda sefydliadau pobl anabl i:

(a) Sicrhau bod pobl anabl (yn enwedig menywod, plant, pobl rhyngrywiol a phobl hŷn) yn cael mynediad cyfartal i gyfiawnder, ac yn cael eu diogelu rhag camdriniaeth, trais rhywiol a chamfanteisio.

(b) Datblygu diffiniad clir o droseddau casineb anabledd, a sicrhau bod troseddwyr yn cael eu herlyn a’u dyfarnu’n euog.

(c) Monitro’n annibynnol yr holl gyfleusterau a rhaglenni a gynlluniwyd ar gyfer pobl anabl i atal trais, camfanteisio a cham-drin.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee recommends that the State party, in close collaboration with organizations of persons with disabilities, and in line with target 16.3 of the Sustainable Development Goals:

(a) Establish measures to ensure equal access to justice and to safeguard persons with disabilities, particularly women, children, intersex persons and elderly persons with disabilities from abuse, ill-treatment, sexual violence and exploitation.

(b) Define comprehensively the offence of disability hate crime, and ensure appropriate prosecutions and convictions.

(c) Ensure that all facilities and programmes designed to serve persons with disabilities are effectively monitored by independent authorities, in accordance with article 16 (3) of the Convention.

Dyddiad archwiliad y CU

03/10/2017

Rhif erthygl y CU

16 (freedom from exploitation, violence and abuse)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 16/03/2022