Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 51

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r Llywodraeth:

Asesu effaith toriadau cyllid ar gyfer gofal plant a chefnogaeth i deuluoedd ar hawliau plant.

Adolygu polisïau cefnogi teuluoedd i ddarparu gwasanaethau plant i bawb sydd eu hangen.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee recommends that the State party and the devolved governments conduct a rigorous child rights impact assessment of the recent reduction of funding for childcare and family support and adjust the family support policy in order to make childcare services available to all those who need it.

Dyddiad archwiliad y CU

23/05/2016

Rhif erthygl y CU

18 (parental responsibilities; state assistance), 26 (social security), 27 adequate standard of living)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022