Casgliadau i gloi CRC 2016, paragraff 45

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r Llywodraeth: (a) Casglu a chyhoeddi data dadelfenedig ar gamfanteisio ar a cham-drin plant. Gwneud adrodd ar gamfanteisio a cham-drin plant yn orfodol ym mhob lleoliad. (b) Cyflwyno strategaethau ar gamfanteisio a cham-drin plant i sicrhau ataliaeth ac ymyrraeth gynnar. (c) Gweithredu argymhellion Ymchwiliad Marshall i gamfanteisio’n rhywiol ar blant yng Ngogledd Iwerddon. (d) datblygu a chryfhau gwasanaethau i gefnogi plant sydd wedi dioddef, neu sydd dan risg o, gamfanteisio a cham-drin rhywiol. (e) Cryfhau capasiti’r heddlu a llysoedd i ganfod ac erlyn camfanteisio’n rhywiol a cham-drin blant. Sicrhau bod gan ddioddefwyr sy’n blant fynediad cyfartal at unioniad. (f) Ystyried cadarnhau Confensiwn Cyngor Ewrop ar Amddiffyn Plant rhag Camfanteisio’n Rhywiol a Cham-drin Rhywiol.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee recommends that the State party, including devolved governments, overseas territories and Crown dependencies: (a) Systematically collect and publish comprehensive and disaggregated data on child exploitation and abuse, including through mandatory reporting, in all settings; (b) Develop and implement comprehensive multisectoral strategies on child exploitation and abuse, including online, to ensure effective prevention, early detection and intervention, at the national and devolved levels, in overseas territories and Crown dependencies; (c) Implement the recommendations of the Marshall Inquiry into child sexual exploitation in Northern Ireland; (d) Further develop comprehensive services to support children who are victims or at risk of sexual exploitation and abuse; (e) Strengthen the capacity of law enforcement authorities and the judiciary to detect and prosecute child sexual exploitation and abuse, and grant effective remedies to the child victims; (f) Consider ratifying the Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse.”

Dyddiad archwiliad y CU

23/05/2016

Rhif erthygl y CU

19 (protection from all forms of violence), 34 (sexual exploitation)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 14/03/2022