Casgliadau i gloi CRPD 2017, paragraff 27

Argymhelliad CU

Argymhelliad Cymreig clir

Dylai’r llywodraeth:

Cyflwyno cynllun gweithredu i herio dehongliadau o bobl anabl fel rhai sydd ‘heb fywyd da a digonol’ ac i gydnabod pobl anabl fel cyfartal. Sicrhau bod gan bobl anabl fynediad llawn i driniaeth a gofal hanfodol.


Argymhelliad gwreiddiol y CU

The Committee recommends that the State party adopt a plan of action aimed at eliminating perceptions towards persons with disabilities as not having “a good and decent life” and recognizing persons with disabilities as equal to others and part of the diversity of humankind. It also recommends that the State party ensure access to life-sustaining treatment and/or care.

Dyddiad archwiliad y CU

03/10/2017

Rhif erthygl y CU

10 (right to life)

Diweddarwyd ddiwethaf ar 18/09/2019