Preifatrwydd – Gweithredu gan y llywodraeth

Camau llywodraeth

Gweithredu gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar breifatrwydd.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 30/09/2021